Persondatafordningen

Persondatafordningen af 2018 kræver at alle organisationer og virksomeheder i Danmark oplyser om de data der indsamles og benyttes internt og af 3. parts samarbejdspartnere. Dette pålægger at Råform ApS behandler personlige oplysninger i overenstemmelse med den gældende lovgivning på området.

Råform ApS indsamler og videreformidler IKKE personfølsomme oplysninger som race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data for at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller orientering


Hvilke oplysninger indsamles?

Råform ApS indsamler og gemmer nedenstående oplysninger:
- Navn
- Adresse
- Email
- Telefonummer
- Tegningsmateriale, billeder og beskrivelser af projekter
- Evt. billedemateriale af udførte opgaver til brug som promovering på hjemmeside og andet promoveringsmateriale.


Oplysningerne benyttes til at kunne opretholde kontakt med gamle, nye og igangværende kunder og projekter. Oplysninger bruges kun i forbindelse med virksomhedens primære forretningsområder, herunder arbejder indenfor bygningsentrepriser, rådgivning og andre relaterede servicearbejder.


Råform ApS videregiver ikke personlige oplysninger til 3.part, der ikke er nævnt i afsnittet om '3.parts databehandlere', eller til parter, hvor kunden ikke forudgående har givet samtykke til, at Råform ApS, kan videreformidle oplysninger.


3. parts databehandlere

Råform ApS er indgået i samarbejde med følgende 3. parts databehandlere. Videregivelse af kundens oplysninger til disse parter, sker ved kundens kontakttagning til Råform ApS og efterfølgende korrespandance, tilbudsafgivelse og fakturering. Disse samarbejdspartnere videreformidles følgende oplysninger om vores kunder: Navn, Adresse, Email, Telefonnummer.


Google G-Suite (Google Contacts, Google Gmail, Google Calendar):
Benyttes som email-server, herunder kundekorrespondance, og intern planlægning af virksomhedens aktiviterer.
e-Conomics:
Benyttes ved afsendelse af tilbud, faktura og rykkere.

 

Kundens rettigheder

Kunder hos Råform ApS har til en hver tid ret til at indsige, få berigtiget, porteret eller slettet dataoplysninger. I sådanne tilfælde, kontaktes Råform ApS.